Stvořeno pro vás

Pruvida.co – Stvořeno pro vás

Podmínky prodeje v EU

Při nákupu produktů v internetovém obchodě https://cz.pruvida.co (dále jen jako: “platforma”) jako spotřebitel z Evropské unie (dále jen „EU“) platí tato smlouva uzavřená na dálku (dále jen „Podmínky prodeje“ nebo „podmínky“), přičemž za prodávajícího zboží a provozovatele platformy se považuje následující právnická osoba:

E-mail: info@pruvida.co

(dále jen jako „Pruvida“, „prodávající“, „my“, „nás“ nebo „naše“)

Spotřebitelé ze Spojeného království by rovněž měli mít na paměti, že Spojené království přestalo být členským státem EU po svém odchodu z EU dne 31. ledna 2020. Vzhledem k tomu, že tyto Podmínky prodeje přiznávají občanům EU spotřebitelská práva dle práva EU a národního práva členských států, nemusí se na spotřebitele se sídlem ve Spojeném království již vztahovat některé právní předpisy na ochranu spotřebitele. Dodávky do Spojeného království mohou rovněž podléhat dodatečným dovozním poplatkům a dani z přidané hodnoty (DPH), které v době vypracování tohoto dokumentu nemusely být předvídatelné. Spotřebitele se sídlem ve Spojeném království proto žádáme, aby se před zadáním objednávky na platformě obrátili na své národní orgány pro ochranu spotřebitele a kontaktovali společnost Pruvida na info@pruvida.co pokud mají jakékoli dotazy ohledně svých práv nebo případných nepředvídatelných nákladů v souvislosti s těmito Podmínkami prodeje.

Před online objednávkou produktů na platformě si pečlivě přečtěte tyto Podmínky prodeje a před odesláním objednávky zkontrolujte, zda jsou údaje v objednávce úplné a přesné.

Jakékoli chyby nebo problémy nám můžete nahlásit na adrese info@pruvida.co.

Vaše používání této platformy se rovněž řídí https://cz.pruvida.co/privacy-policy a Uživatelskými podmínkami společnosti Pruvida, které jsou do tohoto dokumentu začleněny prostřednictvím tohoto odkazu.

PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU

Neváhejte se na nás obrátit na info@pruvida.co jakéhokoli důvodu souvisejícího s nákupem nebo z jakéhokoli jiného důvodu, včetně podání stížnosti.

Pokud vás budeme muset kontaktovat nebo vám zaslat písemné oznámení, učiníme tak e-mailem nebo poštou na adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

POUŽITELNOST, PŘÍSTUPY A AKTUALIZACE TĚCHTO PRODEJNÍCH PODMÍNEK

Tyto Podmínky prodeje jsou vám k dispozici na následujícím odkazu: https://cz.pruvida.co/terms-and-conditions/.

Vezměte prosím na vědomí, že před zadáním objednávky a provedením platby budete požádáni o vyjádření souhlasu s těmito Podmínkami prodeje.

Tyto Podmínky prodeje představují právně závaznou dohodu mezi vámi a společností Pruvida, kterou uzavíráte odesláním objednávky a provedením platby za zboží prodávané na platformě (dále jen „produkt“).

Pokud odmítnete přijmout tyto Podmínky prodeje, nebudete moci objednávat žádné produkty z naší platformy ani provádět žádné platby spojené s těmito objednávkami.

Tyto Podmínky prodeje můžeme kdykoli pozměnit, a to změnou této stránky. Čas od času si tuto stránku prohlédněte, abyste se seznámili s případnými změnami, které jsme provedli, protože Podmínky prodeje zveřejněné na platformě v době, kdy zadáváte objednávku, budou upravovat konkrétní nákup na platformě a budou pro vás závazné.

V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi těmito Podmínkami prodeje a jakýmikoli jinými informacemi, které můžete najít na platformě (mimo jiné včetně informací na naší oficiální stránce podpory: https://cz.pruvida.co/), mají přednost podmínky uvedené v těchto Podmínkách prodeje.

Čas od času můžeme aktualizovat i další části naší platformy a kdykoli změnit její obsah. Vyhrazujeme si také právo omezit přístup k částem naší platformy nebo dokonce k celé platformě, a to podle našeho výhradního uvážení.

POŘÍZENÍ KOPIE NA TRVALÉM NOSIČI

Jste oprávněni nás požádat, abychom vám na trvalém nosiči doručili kopii těchto Podmínek prodeje nebo Podmínek prodeje, které platily v době, kdy jste si zakoupili produkt na platformě. Takové žádosti směřujte na adresu info@pruvida.co.

ZADÁVÁNÍ A OPRAVA OBJEDNÁVEK NA PLATFORMĚ

Způsobilost k zadávání objednávek

Chcete-li zadat objednávku na platformě, prohlašujete a zaručujete společnosti Pruvida, že jste:

– fyzická osoba, která jedná za účelem, který nespadá do její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti (dále jen „spotřebitel“), a

– že je vám alespoň 16 let (nebo že jste dosáhli příslušného věku podle právních předpisů dané země), a jste tak způsobilí uzavřít smlouvu na dálku se společností Pruvida podle těchto Podmínek prodeje, a

– nenakupujete produkty za účelem dalšího prodeje (tj. nemáte v úmyslu je dále prodávat jiným podnikům, spotřebitelům nebo třetím stranám).

Pokud některá z těchto podmínek nebude splněna, vyhrazujeme si právo omezit prodej.

Jak zadat objednávku

Navštívíte-li naši platformu a povolíte-li funkční soubory cookie, zobrazí se vám dostupné produkty, které máme v prodeji.

V platformě můžete procházet náhledy produktů, kliknutím na některý z nich se vám zobrazí další informace o daném produktu.

Výběrem balíčku nebo možnosti slevy můžete přidat požadované množství jednotlivých produktů do košíku a kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ přejdete na stránku pokladny.

Na stránce pokladny je třeba zadat doručovací údaje a zvolit požadovaný způsob platby.

Máte také možnost zkontrolovat všechny produkty v košíku a jejich ceny, náklady na dopravu, částku, která vám chybí k získání dopravy zdarma, zjistit celkovou cenu, kterou nám budete muset zaplatit, a případně přidat do košíku další produkty nebo nabídky.

Objednávku pak můžete provést stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“.

K přijetí objednávky z naší strany dojde v okamžiku, kdy jsou vám produkty odeslány, přičemž vám zašleme e-mail s potvrzením, že vaše produkty byly odeslány (dále jen jako „potvrzení objednávky“).

V tomto okamžiku uzavíráte se společností Pruvida smlouvu na dálku podle těchto Podmínek prodeje (dále jen „smlouva“), přičemž si můžete vytisknout nebo stáhnout kopii těchto prodejních podmínek a příslušného potvrzení objednávky pro budoucí použití.

Pokud vám nebudeme moci produkt dodat, budeme vás o tom písemně informovat a objednávku nepotvrdíme a nezpracujeme.

Neúspěšné doručení potvrzení objednávky

Pokud jste od nás neobdrželi e-mail s potvrzením objednávky a zároveň od odeslání objednávky uplynula delší doba (tj. více než 45 minut), zkuste provést následující kroky:

– zkontrolujte si záložku nevyžádané pošty / reklamní pošty, protože váš e-mailový software může naše e-maily označovat jako nevyžádanou poštu. Chcete-li tomu zabránit, přidejte si prosím info@pruvida.co do svých kontaktů / e-mailového adresáře; nebo

– kontaktujte nás na info@pruvida.co a popište situaci našim pracovníkům podpory.

Jak opravit chybu v neodeslané objednávce

Platforma vás provede kroky, které je nutné splnit před zadáním objednávky a provedením platby.

Pokud si přejete opravit chybu v obsahu košíku, můžete vždy odstranit konkrétní produkt z košíku snížením jeho množství na 0 nebo stisknutím tlačítka „-“ vedle příslušného pole.

Údaje, které jste zadali na stránce odhlášení, můžete také změnit nebo se vrátit do předchozí části procesu odhlášení stisknutím tlačítka „Zpět“ ve webovém prohlížeči nebo kliknutím na logo společnosti nebo na nabídku v horní části platformy.

Jak opravit chybu v již zadané objednávce

Jakoukoli objednávku můžete opravit, pokud ještě nebyla odeslána k doručení. Objednávky zadané na naší platformě začínáme vyřizovat téměř okamžitě.

Pokud zjistíte chybu v již zadané objednávce, měli byste nás neprodleně kontaktovat na adrese info@pruvida.co Pokud objednávka ještě neopustila náš sklad, je možné ji ještě opravit.

Pokud si přejete svou objednávku zrušit, přečtěte si část „Zrušení objednávky před doručením“ v tomto dokumentu.

Naše právo odmítnout vaši objednávku nebo zrušit smlouvu

Přestože se neustále snažíme zajistit, aby na platformě bylo uvedeno přesné množství všech nabízených produktů, závisí vyřízení všech objednávek na platformě na dostupnosti a skladových zásobách produktů. Vyhrazujeme si také právo zrušit smlouvu písemným oznámením v následujících situacích, aniž bychom nesli odpovědnost za jakoukoli škodu nebo náklady kromě vrácení částky, kterou jsme od vás obdrželi v souvislosti se zrušenou smlouvou:

 • jste mladší než 16 let nebo mladší než zákonný limit pro uzavření smlouvy se společností Pruvida podle platných právních předpisů;
 • máme dostatečný důvod se domnívat, že nakupujete produkty za účelem dalšího prodeje (tj. velkoobjemové objednávky, opakované objednávky atd.);
 • došlo ke zjevné chybě v ceně zobrazené na platformě; nebo
 • nebylo možné zaručit doručení na vámi uvedenou adresu;
 • vaše fakturační údaje nejsou správné nebo je nelze ověřit;
 • produkt není dostupný / skladem;
 • vaše objednávka je našimi bezpečnostními systémy označena jako neobvyklá objednávka nebo jako objednávka, u které hrozí nebezpečí podvodu;
 • v důsledku události, kterou nemůžeme ovlivnit (viz níže).

PLATBA

Platební metody

Způsoby platby, které vám jsou k dispozici, se vám zobrazí při vyřizování objednávky, přičemž společnost Pruvida nabízí následující způsoby platby:

– na dobírku (platba bude provedena přímo při dodání objednaných produktů),
– kreditní kartou (přijímaní poskytovatelé jsou uvedeni na stránce objednávky),

– službou PayPal.

Nepřijímáme žádné jiné platební metody než ty, které jsou výslovně uvedeny výše a které máte k dispozici na stránce pokladny. Nemůžeme nést odpovědnost za finanční či jiné škody, které mohou vzniknout v důsledku provedení platby prostřednictvím jiné než dostupné platební metody a nevyužitím polí pro zadání údajů souvisejících s platbou.

Dobírka

Pokud jste si na stránce objednávky zvolili jako preferovaný způsob doručení a platby dobírku (pokud je tato možnost k dispozici):

– máme právo odmítnout některé způsoby platby;

– přijímáme platby pouze v místní měně;

– pokud objednávku nepřijmete nebo nezaplatíte celou částku v době dodání, vyhrazujeme si právo odmítnout dodání / převod vlastnického práva k produktům.

Zpracování plateb

Doba, kdy vám bude částka za objednávku stržena, závisí na způsobu platby, který jste zvolili u pokladny. Platby mohou být zpracovány pouze v případě, že je možné ověřit fakturační údaje.

Pokud platíte kreditní / debetní kartou, pokusíme se odečíst dlužnou částku z vašeho účtu okamžitě po odeslání objednávky.

V případě, že v době zadání objednávky neobdržíme žádnou platbu, potvrzení objednávky nebude vygenerováno ani odesláno na váš e-mail, jelikož vaše objednávka bude považována za zrušenou.

Vezměte prosím na vědomí, že si ponecháváme plné právní vlastnictví všech produktů do doby, než obdržíme celkovou částku za objednávku.

CENY A MĚNA

Všechny ceny produktů na platformě zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH) a jsou obvykle uváděny v měně euro (EUR). Výše daně z přidané hodnoty (DPH) je uvedena na faktuře.

Vezměte prosím na vědomí, že změna země dodání může mít vliv na cenu v důsledku převodu měny, nebo specifických cen pro danou zemi.

Pokud změníte zemi dodání na stránce objednávky na Velkou Británii, Českou republiku, Chorvatskou republiku (Hrvatska) nebo Maďarsko (Magyarország), budou ceny od tohoto okamžiku uváděny v místní měně (tj. v britských librách (GBP), českých korunách (Kč), chorvatských kunách (Kn) nebo maďarských forintech (Ft)).

Náklady na dodání

Náklady na dopravu produktů do vaší lokality (dále jen „náklady na dodání“) jsou účtovány za každou objednávku a jsou uvedeny na stránce pokladny a na faktuře. Náklady na dodání závisí na zemi, do které je vaše objednávka doručována.

Pokud váš košík splňuje nebo překračuje limit (zobrazen a aktualizován v reálném čase na stránce pokladny) pro doručení zdarma (rovněž „doprava zdarma“), nebudou k vaší objednávce účtovány náklady na doručení. Doprava zdarma je dostupná pro všechny objednávky, u nichž součet cen produktů obsažených v objednávce splňuje nebo překračuje částku uvedenou na stránce pokladny.

Na dopravu zdarma můžete mít nárok i při splnění dalších podmínek, pokud jsou výslovně uvedeny na stránce objednávky v okamžiku jejího odeslání.

Podrobnosti o nákladech na doručení naleznete v části Doručení a sledování na stránce podpory.

Cena celkem

Celková cena je uvedena na stránce objednávky a zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) a náklady na doručení. Je rovněž uvedena v Potvrzení objednávky, které doporučujeme vytisknout nebo stáhnout pro budoucí použití. Pokud platíte kreditní kartou, celková částka za celou objednávku se na vašem výpisu zobrazí v místní měně.

Pokud se vaše místní měna liší od měny, v níž jsou ceny uvedeny, vaše banka použije pro výpočet finální částky směnný kurz platný v den nákupu. Vaše banka může použít jiný (i nevýhodný) směnný kurz, za což neneseme odpovědnost.

ZMĚNY CEN

Ceny produktů jsou uvedeny na platformě. Ceny se mohou čas od času změnit, přičemž případné změny nebudou mít vliv na žádnou již existující objednávku (taková, u které jste od nás obdrželi potvrzení objednávky).

DORUČENÍ

Produkty, které jsou skladem, dorazí do zemí EU za 3 až 7 pracovních dnů, zatímco dodání do Velké Británie obvykle trvá 2 až 7 pracovních dnů.

U produktů, které nejsou aktuálně skladem, může dodací lhůta dosahovat až 15 pracovních dnů.

O některých státních svátcích zásilky neexpedujeme.

Dodání objednávky je dokončeno ve chvíli, kdy jsou produkty doručeny na adresu, kterou jste specifikovali.

Náš dopravce vás může čas od času kontaktovat, aby s vámi domluvil doručení, potvrdil podrobnosti o doručení a případně změnil termín doručení.

Produkty jsou vám zasílány na základě informací, které nám poskytnete, a za správnost těchto informací také odpovídáte. Pokud dojde k porušení jakýchkoli předpisů (mimo jiné předpisů o vývozu/dovozu) v důsledku vámi poskytnutých nepřesných informací, nesete za toto porušení odpovědnost.

Upozornění: časové rámce jsou uvedeny pro běžné (tj. nepandemické) okolnosti, přičemž v závislosti na vaší lokalitě a platných předpisech může dojít k mírnému zpoždění nad rámec běžných dodacích lhůt v případě, že vyvstanou mimořádné okolnosti mimo naši kontrolu (např. lockdown v souvislosti s pandemií Covid-19).

Sledovací kód

Po odeslání objednávky od nás obdržíte zprávu s kódem pro sledování zásilky. Tento kód vám umožní sledovat průběh doručení vašich produktů (pokud je tato služba k dispozici).

Další informace naleznete v části Doručení a sledování na stránce podpory.

Neúspěšné doručení

Pokud na vaší adrese není k zastižení nikdo, kdo by zásilku převzal, může dopravce zanechat oznámení o pokusu o doručení s upozorněním, že objednávka byla vrácena do místního depa. V takovém případě kontaktujte dopravce na čísle uvedeném na oznámení o pokusu o doručení.

Můžete zkontrolovat správnost údajů k doručení prostřednictvím dodaného sledovacího kódu, dále také doporučujeme zkontrolovat vaši e-mailovou schránku, zda v ní nejsou zprávy o stavu doručení od našeho dopravce.

V případě dalších problémů nás kontaktujte na adrese info@pruvida.co.

VRÁCENÍ A ZRUŠENÍ

Zrušení objednávky před doručením

Objednávku můžete zrušit bezplatně a bez udání důvodu, a to do doby, než je expedována. Berte na vědomí, že objednávky zadané v našem internetovém obchodě začínáme vyřizovat téměř okamžitě.

Pokud si přejete objednávku zrušit, kontaktujte nás co nejdříve na adrese info@pruvida.co Pokud objednávka ještě neopustila náš sklad, můžeme ji stále zrušit.

Pokud zrušení objednávky můžeme provést v našem skladu (tj. objednávka ještě nebyla předána našemu dopravci k doručení), objednávku zrušíme a zašleme vám oznámení e-mailem, přičemž zrušení bude provedeno zdarma a bude vám vrácena celá částka, kterou jste nám v souvislosti se zrušenou objednávkou zaplatili.

Pokud není zrušení možné, budou vám produkty doručeny a můžete je vrátit v souladu s níže uvedeným postupem.

VRÁCENÍ VADNÝCH PRODUKTŮ

Vadné produkty

Kromě toho, co stanovují právní předpisy vaší země, mohou být dodané produkty považovány za nedostatečně vyhovující vaší objednávce (dále jen „vadné“), pokud vám byly produkty dodány poškozené nebo nesprávné, pokud produkty nejsou uspokojivé kvality, dále pokud produkty nejsou vhodné pro účel, k němuž byly dodány (stejně jako pro jakýkoli specifický účel, který jsme vám před prodejem oznámili a který jsme tím zaručili), nebo pokud produkty neodpovídají inzerci (tj. neodpovídají popisu na našich stránkách, nebo se nepodobají modelům či vzorkům, které vám byly předvedeny při nákupu).

Vadné produkty lze vrátit po jejich obdržení níže uvedeným způsobem.

Žádost o vrácení zboží a uvedení nárok na nápravu

Pokud si přejete vrátit vadný produkt, kontaktujte nás na adrese info@pruvida.co, popište nám problém s produktem a uveďte požadovaný způsob nápravy, přičemž můžete chtít: (můžete zvolit libovolnou níže uvedenou nápravu bez ohledu na pořadí):

 • odstranit (tj. opravit) závadu,
 • vrátit část zaplacené částky v poměru k závadě,
 • nahradit vadné produkty novými produkty,
 • vrátit celou částku, kterou jste za produkty zaplatili.

Pokud si přejete vrátit vadný produkt, měli byste nám zaslat výše uvedenou Žádost o vrácení a Žádost o nápravu nejpozději do 2 měsíců od zjištění vady, přičemž podle platných právních předpisů jednotlivých zemí může být tato lhůta prodloužena ve prospěch kupujícího.

Podle obecných právních předpisů EU o ochraně spotřebitele odpovídáme za jakoukoli vadu (neshodu) produktu, která se projeví během minimálně dvou let od dodání tohoto produktu, přičemž podle platných právních předpisů jednotlivých zemí může být tato lhůta změněna ve prospěch kupujícího. Výše uvedené ustanovení nijak neomezuje vaše zákonná práva.

Pokud byla vada úspěšně odstraněna a pokud je součástí odstranění vady i převzetí opraveného nebo nového produktu kupujícím, výše uvedená doba naší odpovědnosti za vady se plně obnovuje ve prospěch kupujícího a počítá se od okamžiku, kdy kupující obdržel opravené zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že v době sepsání těchto Podmínek prodeje nejsou pro naše produkty k dispozici náhradní díly, a proto našim zákazníkům náhradní díly neposkytujeme.

Po obdržení vaší žádosti o vrácení zboží vás můžeme rovněž požádat o poskytnutí doplňujících informací (např. obrázky vadného zboží) nebo dokladu o koupi (např. číslo objednávky, číslo faktury atd.), než vaší žádosti vyhovíme nebo ji případně zamítneme.

V případě, že existenci vady nezpochybníme, vám přijde písemné oznámení o uznání nároku na reklamaci a provedeme vámi požadovanou nápravu v co nejkratší době, přičemž je možné, že provedení reklamace bude podmíněné zasláním vadného produktu zpět. Nápravu v tomto případě neprovedeme (nebo nemůžeme provést) před obdržením produktu (tj. nebudeme vám moci vrátit peníze dříve, než nám bude vadný produkt doručen).

V takovém případě si prosím přečtěte oddíl Jak vrátit vadné produkty v těchto Podmínkách prodeje.

V případě, že budeme existenci vady (a vámi požadovanou nápravu) rozporovat, vám rovněž zašleme písemnou odpověď s naším odůvodněním, přičemž bez ohledu na to, zda s existencí vady souhlasíme či nikoli, vám naše písemné sdělení v této věci zašleme nejpozději do 8 dnů od obdržení žádosti o vrácení.

V případě uznání nároku na náhradu máte nárok na vrácení celkové částky, kterou jste zaplatili za vadný produkt (tj. cenu produktu včetně všech daní a nákladů na dodání) z příslušné objednávky, přičemž vám také vrátíme náklady na dopravu, které jste případně vynaložili v důsledku naší žádosti, aby nám byl vadný produkt zaslán zpět.

Peníze vám vrátíme na kreditní/debetní kartu nebo pomocí jiného způsobu platby, který jste uvedli při původním zadání objednávky, nebo v souladu s požadavky uvedenými v žádosti o vrácení peněz. Vrácení peněz bude provedeno co nejdříve, nejpozději však do 8 pracovních dnů poté, co nám bude doručen vadný produkt.

Nepřijímáme zásilky zaslané na dobírku.

Jak vrátit vadné produkty

Pokud požadujete vrácení peněz, přečtěte si prosím část VRACENÍ VADNÝCH PRODUKTŮ v Podmínkách prodeje a před zasláním jakýchkoli vadných produktů nás kontaktujte na adrese info@pruvida.co.

V oznámení o schválení vaší žádosti o vrácení peněz a nároku na nápravu uvedeme, zda požadujeme zaslání vadného produktu zpět. S tím souvisí i případné odmítnutí vrácení peněz do doby, než nám vadný produkt bude doručen.

V takovém případě vadný produkt zabalte do standardního balíku a zašlete jej jako obyčejnou zásilku na adresu:

Po obdržení vadného produktu vás budeme neprodleně informovat a provedeme vámi zvolenou nápravu. Pokud budete požadovat, abychom vám vrátili peníze v plné výši, převedeme vám celou částku, kterou jste za vadný produkt zaplatili (tj. cenu produktu včetně všech daní a nákladů na dodání), uvedenou v příslušném Potvrzení objednávky, přičemž vám rovněž vrátíme náklady na dopravu, které jste vynaložili na zaslání vadného produktu zpět k nám.

Peníze vám vrátíme na kreditní/debetní kartu nebo jiným způsobem platby, který jste uvedli při původním zadání objednávky, nebo v souladu s požadavky uvedenými v žádosti o vrácení peněz. Vrácení peněz bude provedeno co nejdříve, nejpozději však do 8 pracovních dnů od doručení vadného produktu k nám.

Nepřijímáme zásilky zaslané na dobírku.

VAŠE PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Aniž byste museli uvádět jakýkoli důvod, můžete uplatnit své zákonné právo na odstoupení od smlouvy a vrátit nám produkt výměnou za vrácení plné částky.

Můžete tak učinit zasláním e-mailu (nebo dopisu / faxové zprávy) obsahujícího váš jasný a jednoznačný záměr odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl produkt doručen vám nebo třetí straně (jak jste uvedli a odkázali na dopravce), přičemž pokud jste si objednali více produktů tvořících jednu objednávku, které však přišly po částech, učiňte tak do 30 kalendářních dnů od doručení posledního produktu z této objednávky.

Stačí, když nám takové oznámení o odstoupení od smlouvy zašlete před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, jste povinni nám příslušné produkty vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jste nám oznámili, že uplatňujete své právo na odstoupení od smlouvy.

Máme rovněž zákonné právo odmítnout vaše právo na odstoupení od smlouvy v případě produktů, které byly vyrobeny podle vašich požadavků, nebo které byly personalizovány, nebo které z důvodu jejich povahy nelze vrátit, nebo u kterých hrozí, že dojde k jejich rychlému znehodnocení nebo vypršení doby minimální trvanlivosti, nebo v případě, že byly dodány zapečetěné produkty, které nejsou vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud jsou po dodání rozpečetěny.

Ujistěte se prosím, že u produktů, které chcete vrátit, nechybí žádné části (např. musí být vráceny oba kusy z páru) a že nebyly používány jiným způsobem, než je přiměřeně nutné k rozhodnutí o jejich vlastnostech a o tom, zda si je chcete ponechat.

Pokud nedodržíte výše uvedené a hodnota produktů, které chcete vrátit, se v důsledku vašeho zbytečného používání snížila, můžeme vás za toto snížení hodnoty činit odpovědným, a to snížením částky náhrady nebo v krajním případě zcela zamítnout vaše právo na odstoupení od smlouvy.

Vrátíme vám všechny finanční prostředky, které jsme obdrželi v souvislosti s produkty, od kterých odstupujete, včetně nákladů na doručení (s výjimkou jakýchkoli dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Můžeme se však rozhodnout, že vrácení peněz pozdržíme, dokud neobdržíme produkty zpět nebo dokud nám nepředložíte důkaz o jejich odeslání.

O tom, že chcete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, nás můžete informovat také prostřednictvím tištěného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který naleznete níže, a jeho zasláním na naši adresu uvedenou v předchozím odstavci:

(pokud si přejete odstoupit od smlouvy, zkopírujte prosím následující formulář, nahraďte chybějící údaje označené * a zašlete nám jej poštou)

E-mail: info@pruvida.co

Já, (*vepište prosím své jméno), tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy týkající se zboží (*uveďte prosím název zboží, které jste zakoupili na naší platformě), které jsem objednal/a (*vepište prosím datum, kdy jste zboží objednali) a obdržel/a dne (*vepište prosím datum, kdy jste zboží obdrželi),

Jméno kupujícího (*uveďte své jméno)

Adresa kupujícího (*prosíme, zadejte svou adresu a kontaktní údaje)

Podpis kupujícího (pouze v případě, že je tento formulář zasílán poštou a v papírové podobě),

Dne: (*Uveďte datum odeslání)

Informace o vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

Pokud si přejete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy a obdržet zpět své finanční prostředky, projděte si prosím oddíl „Vaše právo na odstoupení od smlouvy“ v tomto dokumentu, nebo nás kontaktujte na adrese info@pruvida.co.

Při vracení produktů v souvislosti s odstoupením od této smlouvy byste měli příslušné produkty zabalit do standardního balíku a zaslat je jako obyčejnou zásilku na adresu:

Veškeré náhrady za odstoupení od smlouvy zahrnují celkovou částku, kterou jste zaplatili za produkt, včetně jakýchkoli daní a nákladů na doručení (s výjimkou jakýchkoli dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného způsobu doručení než nejlevnějšího typu standardního doručení, které nabízíme) z příslušného potvrzení objednávky, přičemž vám nebudeme vracet náklady na dopravu, které jste případně vynaložili na vrácení produktu zpět k nám.

Peníze vám vrátíme na kreditní/debetní kartu nebo jiný způsob platby, který jste uvedli při původním zadání objednávky nebo v souladu s požadavky uvedenými v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve formuláři pro fyzické odstoupení od smlouvy.

Vrácení peněz bude provedeno bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

Můžeme se však rozhodnout, že vrácení peněz pozastavíme, dokud neobdržíme produkty zpět nebo dokud nám nepředložíte důkaz o tom, že jste produkty odeslali zpět.

Nepřijímáme zásilky zaslané na dobírku.

UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

Událostí mimo naši kontrolu se rozumí jakýkoli čin nebo událost mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně stávek, výluk nebo jiných průmyslových akcí třetích stran, občanských nepokojů, nepokojů, invaze, teroristického útoku nebo hrozby teroristického útoku, války (vyhlášené či nevyhlášené) nebo hrozby či přípravy na válku, požáru, výbuchu, bouře, povodně, zemětřesení, sesuvu půdy, epidemie, pandemie nebo jiné přírodní katastrofy nebo selhání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí (mimo jiné včetně výpadků napájení, výpadků mobilních sítí a poruch internetu). Také se to týká pozastavení našich služeb a/nebo platformy v důsledku údržby a aktualizace našich systémů nebo systémů jakékoli strany využívané k poskytování našich služeb a/nebo platformy, výpadků jakékoli internetové sítě nebo v případě problémů s mobilní sítí, pokud se nenacházíte v oblasti pokrytí mobilní sítí.

Pokud dojde k události mimo naši kontrolu, která ovlivní plnění našich povinností podle těchto Podmínek prodeje, budeme vás co nejdříve kontaktovat, sdělíme vám bližší informace, a naše povinnosti podle těchto prodejních podmínek budou pozastaveny, přičemž doba plnění našich povinností bude prodloužena o dobu trvání události mimo naši kontrolu.

Pokud událost mimo naši kontrolu ovlivní naše dodání produktu, dohodneme s vámi nový termín dodání po skončení události mimo naši kontrolu. Od smlouvy uzavřené na dálku můžete odstoupit, pokud dojde k události mimo naši kontrolu a vy si již nepřejete, abychom vám produkty poskytli, přičemž je třeba přiměřeně použít postup pro odstoupení od smlouvy.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si veškerá práva, vlastnická práva a zájmy na právech duševního vlastnictví našich a přidružených společností, mimo jiné včetně patentů, ochranných známek, známek služeb, autorských práv, práv k databázím, práv k průmyslovým vzorům, know-how, důvěrných informací a jakýchkoli jiných podobných práv chráněných v jakékoli zemi.

Porušení těchto Podmínek prodeje podstatným a škodlivým způsobem nás může přimět k přijetí opatření, která považujeme za vhodná k řešení tohoto porušení, včetně pozastavení vašeho přístupu na platformu, zákazu přístupu na naše další stránky, zablokování přístupu počítačů využívajících vaši IP adresu na platformu, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb s žádostí o zablokování vašeho přístupu na naši platformu a/nebo zahájení soudního řízení proti vám.

V případě potřeby nahlásíme jakékoli porušení těchto podmínek prodeje příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost a/nebo vaše osobní údaje.

Každý z odstavců těchto Podmínek prodeje funguje samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některý z nich je nezákonný nebo nevymahatelný, zbývající odstavce zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Pokud nebudeme trvat na tom, abyste splnili některou ze svých povinností podle těchto prodejních podmínek, nebo pokud vůči vám nebudeme uplatňovat svá práva, nebo pokud tak učiníme opožděně, nebude to znamenat, že jsme se vzdali svých práv vůči vám a že tyto povinnosti nemusíte plnit.

Společnost Pruvida nespravuje informace, které jí poskytly třetí strany a které jsou návštěvníkovi přístupné prostřednictvím platformy, ani za ně neodpovídá.

AUTORSKÁ PRÁVA A VLASTNICTVÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Související software a obsah platformy, včetně všech textů, grafiky, log, tlačítek, obrázků, zvukových nahrávek a počítačových programů, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Pruvida nebo jejích partnerů.

Všechny databáze (včetně jejich výběru, uspořádání a složení), které jsou přístupné na této platformě, jsou rovněž chráněny autorskými právy.

Jakákoli neoprávněná reprodukce, úprava, distribuce, přenos, další publikování, zobrazování nebo provádění softwaru nebo obsahu na platformě je přísně zakázáno.

POVOLENÉ POUŽITÍ

Tato platforma nesmí být používána k jiným účelům než k následujícím soukromým a nekomerčním účelům: (i) prohlížení platformy; (ii) interakce s tlačítky, kontaktními formuláři a dalšími aspekty Platformy za účelem provedení nákupu, (iii) sdílení a zveřejnění odkazu na platformu.

Používání automatizovaných systémů nebo softwaru k získávání dat z platformy pro komerční účely („screen scraping“) je přísně zakázáno.

STÍŽNOSTI A SPORY

Společnost Pruvida zavedla účinný systém zákaznické podpory pro řešení stížností, v jehož rámci nám můžete zaslat jakoukoli stížnost e-mailem na adresu info@pruvida.co přičemž můžete rovněž podat odvolání proti jakémukoli rozhodnutí nebo opatření, které bychom mohli učinit v souvislosti s vašimi právy, na výše uvedené adrese nebo u místního úřadu pro ochranu spotřebitele.

Do pěti pracovních dnů vám potvrdíme, že jsme vaši stížnost obdrželi, a budeme se snažit vyřešit případný spor za vzájemně dohodnutých podmínek.

Pokud se domníváte, že vaše stížnost nebo odvolání nebyly dostatečně vyřízeny, můžete také využít platformu pro online řešení sporů (ODR) na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Společnost Pruvida oficiálně nejmenovala ani nenajala žádné mediátory nebo poskytovatele mimosoudního řešení sporů.

Podle práva EU je k rozhodování sporů, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou uzavřenou na dálku, příslušný soud, v jehož obvodu má kupující (spotřebitel) bydliště, přičemž kupující (spotřebitel) má rovněž právo podat žalobu a soudní řízení u orgánu na ochranu spotřebitele nebo u soudu ve Slovinské republice.

Platí od / Datum poslední revize: 1. ledna 2022