Stvořeno pro vás

Vrácení

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od přijetí zboží, a to bez nutnosti uvedení důvodu svého rozhodnutí.

Kupující vrátí zakoupené zboží do 14 dnů od oznámení odstoupení bez náhrady. Kupující musí zamýšlené vrácení Prodávajícímu oznámit písemně na info@pruvida.co.

Vracené zboží musí být nepoškozené, zabalené v původním obalu a obsahovat všechna příslušenství, v nezměněné kvalitě a bez známek užívání. Povinnou přílohou pro vrácení jsou informace o Kupujícím (jméno, adresa, email, kontaktní číslo, číslo objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz).

Prodávající Vám uhradí nákupní cenu do 14 dnů od přijetí vraceného zboží. Náklady na dopravu vraceného zboží hradí Kupující. Prodávající nepřijímá zásilky na dobírku.

Reklamace zboží poškozeného během přepravy jsou zohledňovány do 7 dnů od doručení zásilky. Pozdější reklamace Prodávající nepřijímá. Pokud jsou na produktu viditelné známky poškození v době převzetí, Kupující má právo zásilku odmítnout a kurýr je povinen učinit záznam o reklamaci poškozené zásilky.

Záruka

Prodávající nabízí 24měsíční záruční dobu na všechny produkty.

Kupující je oprávněn vrátit zboží, pokud nemá vlastnosti Prodávajícím explicitně slíbené, pokud Prodávající zaslal nesprávný produkt, ve špatné kvalitě či barvě nebo pokud se produkt jiným způsobem liší od objednávky Kupujícího. Kupující může zboží vrátit do 14 dnů ode dne přijetí a může požadovat okamžitou náhradu za bezvadný produkt či vrácení peněz.

Záruka se nevztahuje na případy:

  • opotřebení v důsledku užívání
  • vady způsobené nesprávným, nevhodným a nedbalým užíváním

V případě záruční reklamace nám prosím zašlete zboží na adresu Prodávajícího.

Balíček musí obsahovat informace o Kupujícím: jméno a příjmení, emailová adresa, adresa doručení a informaci, zda si Kupující přeje produkt nahradit či vrátit.

V případě, že Prodávající již zakoupené zboží neprodává, bude Kupujícímu vrácena nákupní cena nebo zboží bude (po domluvě) nahrazeno zbožím srovnatelných vlastností.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 7 pracovních dní.